24 de mayo de 2014

Cristal·lització de l'ADP

17 de febrero de 2013

Nutrició

  1. Visita l'aula interactiva.
  2. Descarrega el fitxer nutrició i marca en negreta les respostes correctes.

Pots consultar el llibre per trobar les respostes correctes.
Quan acabis, aixeca la mà i espera les meves indicacions.

22 de junio de 2012

Bones vacances!

Desprès d’una bona feina ben feta, ens cal descansar aquest estiu. Aprofiteu les vacances per llegir, fer esport, anar a la platja, fer alguna excursió, … el que més un agradi.
Per aquells que han de venir a fer la recuperació el dia 5 de setembre a les 9 del matí, cal que portin el dossier amb els deures fets. Si algú perd el dossier, el pot descarregar prement:
deures estiu

1 de diciembre de 2011

Els mètodes de separació de mescles


Per poder estudiar els mètodes de separació de mescles resulta interessant mirar aquesta animació sobre algunes de les tècniques de laboratori que utilitzen procediments físics pera la separació de mescles. Observa aquestes tècniques als punts 1,2,3 i 9 de l'animació.

 
Realitza les següents qüestions i les envies a fisica73@gmail.com per a la seva avaluació 
En les mescles heterogènies, les tècniques que s’utilitzen per separar les substàncies són principalment la decantació i la filtració. 
  • Explica en què consisteixen. 
  • Posa algun exemple de mescles a les quals es podrien aplicar aquestes tècniques de separació.
  • Quines tècniques utilitzaries per separar les substàncies que componen les mescles següents?
         a) Oli i aigua.
         b) Sal dissolta en aigua.
         c) Alcohol i aigua
         d) Cristalls de sal i iode, sabent que la sal es dissol en aigua i no en 
             alcohol, i que el iode no es dissol en aigua i sí que ho fa en alcohol.
  • Cerca el significat de la paraula cromatografia. Explica en què consisteix aquesta tècnica i per a què s’utilitza.
  • Explica en què consisteix la destil·lació.
  • Com es pot diferenciar mitjançant la destil·lació si una substància és pura o dissolució?
  • Donades les mescles següents:
• Sorra + ferro. 
• Aigua + sal.
• Oli + aigua.
        a) Són homogènies o heterogènies?
        b) Quin mètode utilitzaries per separar-ne els components?
        c) En quina propietat de les substàncies es basa el mètode de separació que
           has triat?

23 de noviembre de 2011

Com es presenta la matèria

Com es presenta la matèria?
Feu una recerca sobre aquesta qüestió  prement sobre la fotografia.


Realitzeu les activitats que allà es proposen.
En acabar aquesta activitat, cal fer una entrada al bloc de l'alumnat on comenteu el nivell de dificultat de l'activitat realitzada.

16 de noviembre de 2011

Noticia de laboratori

Des d'aquest bloc podeu accedir als diferents protocols de pràctiques.
Cal que imprimiu aquest document a casa.
Al laboratori heu de pendre les notes necessàries per tal de poder emplenar el full i d'aquesta manera fer el vostre dossier. També disposareu d'aquest bloc en tot moment, com suport a la vostra feina.
El dossier de pràctiques s'ha de lliurar al final de cada avaluació.
Com que la Física i Química són ciències experimentals,  la realització de les pràctiques i el dossier que les exposa corresponen a una part important de la nota.
Adreça de protocols:
https://sites.google.com/a/xtec.cat/laboratorifq3r/

10 de noviembre de 2011

Canvis d'estat

Mira el següent vídeo:


Si volem efectes especials, podem afegir neu carbònica o gel sec (CO2 en estat sòlid) a aigua calenta. El CO2 que es troba a una temperatura aproximada de -79ºC, en contacte amb l’aigua calent passa directament a fase gasosa (es sublima) i genera un núvol de diòxid de carboni.

El proper dia discutirem a classe algunes qüestions relacionades amb els canvis d'estat. Entre d'altres podem donar entre tots i totes, la resposta a aquestes qüestions:

1.El diòxid de Carboni sublima a -78,5ºC i, per sota d’aquesta temperatura, s’anomena gel sec. Per què creus que s’anomena d’aquesta manera?
2.Com s’ha de manipular el gel sec? Què passaria si entra en contacte amb la pell?
3.Com seria la gràfica que indiquès la variació de temperatura amb el temps per al gel sec.
4.Coneixes altres substancies que també es sublimin?